Museum M1

Arkitekttävling i två steg. (Steg 1) Förslag till ett nytt konstmuseum (nMBA) i Lausanne, Schweiz.

karta     kortfilm

Museum M1

Museum bbb

Museum M1

 

Annonser

Tingshus T1

Arkitekttävling. Förslag till ett nytt tingshus för Sametinget i Kiruna, innehållande plenisal, museum, arkiv, kontor, café, garage mm.

kortfilm

Tingshus T1

Tingshus T1

Tingshus T1

Tingshus T1