Museum M1

Arkitekttävling i två steg. (Steg 1) Förslag till ett nytt konstmuseum (nMBA) i Lausanne, Schweiz.

karta     kortfilm

Museum M1

Museum bbb

Museum M1

 

Annonser

Konserthus/museum KM1

Arkitekttävling, ”Visans Hus i Västervik”. Förslaget innehåller bland annat konsertsal, museum, restaurang, bibliotek, arkiv samt en skola.

karta    kortfilm

Konserthus K1

Konserthus K1   Konserthus K1Konserthus K1Konserthus K1   Konserthus K1Konserthus K1Konserthus K1