Museum M1

Arkitekttävling. Förslag till ett nytt konstmuseum (nMBA) i Lausanne, Schweiz.

Google Maps

Museum M1

Museum M1