Konserthus/museum KM1

Arkitekttävling, Visans Hus i Västervik.

Google Maps

Konserthus K1