ARKITEKTKONTORET

JAN WAHLGREN ARKITEKT O BYGGKONSULTER AB jan wahlgren arkitekt  grundades 1987 och vi har sedan dess arbetat i team med självständiga konsulter inom K, EL, VVS, inredare och beskrivare.

För att kunna vara flexibla och hålla kostnader nere hanterar vi uppdragen från idé till färdig byggnad genom täta kontakter med uppdragsgivaren, byggentreprenörer, materialleverantörer och övriga företag som behövs för varje enskilt byggprojekt.

Som medlemmar i Sveriges Arkitekter, Svenska Byggingenjörers Riksförbunds konsultgrupp samt Stockholms Byggnadsförening, strävar vi efter hög kvalitet när det gäller funktion, ekonomi och estetik.

VI TAR ANSVAR FÖR HELHETEN

Vi gör en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna tillsammans med byggherren och lämnar förslag på planlösning, estetik samt lämplig upphandlingsform.

Uppdragsgivaren får alltid kontroll över kalkyler så att överraskningar undvikes.

För att garantera ett friskt och sunt hus rekommenderar vi alltid val av material, komponenter, leverantörer samt byggnadsmetod.

Företagets filosofi är att projektera långsiktigt för kundens bästa genom hög kvalitet och rimliga kostnader.

Ett projekt ska levereras enligt tidplan och inte överstiga det avtalade priset.