SÅ HÄR GÖR VI

ADMINISTRATIV HANTERING AV BYGGPROJEKT

Ett färdigt byggprojekt har följande tre delar som förväntas stämma överens med vad beställaren har tänkt sig att få:

  • Leverans med rätt kvalité/kvantitet.
  • Leverans till rätt pris.
  • Leverans vid rätt tidpunkt.

För att uppnå förväntat resultat erfordras styrning av projektet i alla faser för att veta att projektet går åt ”rätt håll”. Vi arbetar i ett team som tillvaratar beställarens önskemål/besked på rätt sätt och genomför projektet i de steg som redovisas här nedan.

Ett byggprojekt kan delas upp i tre faser:

1:0 FÖRBEREDANDE AKTIVITETER  (Vårt åtagande)
2:0 BYGGPRODUKTION 
3:0 FÄRDIGSTÄLLANDE / AVLÄMNANDE

Under alla faser erfordras att byggherren/beställaren har kunskap och kontroll över skedet, antingen genom eget kunnande eller genom att få råd av någon eller några, som i sin dagliga utövning hanterar de olika frågeställningar som normalt kan uppstår i ett byggprojekts framskridande.

1:0 FÖRBEREDANDE AKTIVITETER  (Vårt åtagande)
1:1 Funktionsanalys.
1:2 Ritningar/projektering.
1:3 Kalkyl.
1:4 Upphandling.
1:5 Myndighetskontakter.
1:6 Bevakar finansiering av projektet med ev. bidragsmöjligheter.

2:0 BYGGPRODUKTION
2:1 Upphandling av Bygg- och installationsentreprenörer.
2:2 Byggledning med bevakning av kalkyl och ändringar/kompletteringar av det upphandlade, utförandet samt bevakning av levererad kvalité.
2:3 Kontrollansvarig enligt PBL (tillvaratar byggherrens åtagande gentemot myndigheter/byggnadsnämnd).
2:4 Bevakning av tidplan så att entreprenören i god tid skall vidtaga ev. åtgärder för att projektets planerade färdigställandetid skall erhållas.

3:0 FÄRDIGSTÄLLANDE / AVLÄMNANDE
3:1 Genomför ”Slutbesiktning”.
3:2 Sammanställning av ”Kvalitetssäkring”.
3:3 Levererar i samband med slutbesiktning ”Drift- och skötselanvisningar”.
3:4 Tar fram ”Slutintyg” från byggnadsnämnden.
3:5 Sammanställer projektets ”Slutkostnader”.